การติดต่อขอใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom

สามารถติดต่อได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้

1. ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
เว็บไซต์ : https://idt.psru.ac.th
อีเมล์ : idt@psru.ac.th

2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://zoom.psru.ac.th ให้ครบถ้วน ระบบจะทำการแจ้งข้อมูลการใช้งานไปยังผู้ดูแลซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ผ่านทางระบบ LINE และแจ้งข้อมูลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้ขอใช้งานที่กรอกแจ้งเข้ามาในแบบฟอร์ม

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี เบอร์โทรศัพท์ : 08-9474-2837